• 2
    Service Above Self...
    Lead the way...
  • 2
    Service Above Self...
    Lead the way...

O nama

Početak priče o osnivanju Rotari kluba Beograd-Centar vraća nas u l994. godinu, u vreme kada su na snazi bile sankcije Ujedinjenih nacija prema SR Jugoslaviji i kada je Rotari pokret u našoj zemlji bio još u povoju. Naime, postojao je samo jedan klub kome je dodeljena Charter povelja, Rotari klub Beograd, ali ni on, do tog vremena, nije prošao svoju svečanu ceremoniju uručenja. Predsednik Rotari Internacionala za 1991/92. godinu, Indus Radžendra Sabu (Rajendra Saboo), 8. maja 1992. godine potpisao je povelju Rotari kluba Beograd, ona je prosleđena klubu, ali su neposredno potom, 31. maja 1992. godine, sankcije UN stupile na snagu, pa Charter ceremonija nije održana. Štaviše, Rotari Internacional, kao nevladina organizacija, članica Ujedinjenih nacija, poštovao je rezoluciju o sankcijama prema našoj zemlji i nije dozvoljavao širenje Rotarija, odnosno osnivanje novih klubova. Nešto kasnije, Jugoslavija je bila izuzeta iz distrikta 1910 (južni deo Austrije, Mađarska, Slovenija i Hrvatska), kome je pripadala do 1994. godine, i ušla u sastav Specijalne zone širenja Rotarija (Special Extending Area), koja je obuhvatala Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Funkciju guvernera distrikta obavljao je predsednički administrator (Presidential Extension Administrator), a u periodu od 1994. do 1997. godine to je bio Švajcarac Jerg Čop (Jörg Tschopp) U želji da pomogne razvoj Rotarija u Jugoslaviji gospodin Čop je predložio da se počne sa osnivanjem Rotarakt klubova, koji su okupljali omladinu i na koje se sankcije UN nisu primenjivale. Upravni odbor RK Beograd prihvatio je ovu inicijativu i odredio tim koji je imao zadatak da pokrene i vodi ovaj projekat    ...

Prvi sastanak inicijativnog odbora za osnivanje RTC Beograd održan je 24. decembra 1994. godine u prostorijama kompanije CHR. HANSEN’S, čiji je vlasnik, Slobodan Janković, bio član RK Beograd. Sastanku je prisustvovalo više od dvadeset mladića i devojaka, uglavnom maturanata srednjih škola i studenata Beogradskog univerziteta. Na ovom, osnivačkom sastanku u članstvo budućeg RTC Beograd, primljeni su Aleksandra Bogdanović, Deana Čikara i Zoran Anić, danas članovi RK Beograd-Centar. U godinama koje su sledile, njima su se priključili Aleksandar Višnjić, Ivan Oberknežev, Danijela Jovanović, Nikola Urošević i Andreas Baumgartner, koji su i sada njihovi klupski drugovi. Zajedno sa više od dvadeset drugih članova RTC Beograd, a potom, od 2001. godine, RTC Beograd-Centar, oni su tokom protekle decenije aktivno radili na realizaciji rotarijanskih projekata, osnivanju novih Rotarakt klubova, edukaciji njihovih članova, a paralelno sa tim i na druženju i stvaranju međusobnog prijateljstva, poverenja, dobre volje i tolerancije. Kada sam ih upoznao, pred zimu 1994. godine, mladi ”rotaraktovci“ su bili maturanti beogradskih gimnazija ili su tek poželi da studiraju. U međuvremenu završili su studije i postali lekari, inženjeri, pravnici, ekonomisti, magistri nauka i magistri umetnosti. Za njih je Rotari zaista bio prava ”škola lidera“ koja im je pomogla da stasaju i ojačaju, da se formiraju kao kompletne i snažne ličnosti, da iskažu svoju individualnost, ali i da stvore zajednički rotarijanski duh i deo sebe posvete ovoj velikoj ideji. Vreme je prošlo i približili su se tridesetoj godini, trenutku kada će morati da se oproste od Rotarakta i prepuste ga novim, mlađim snagama. S obzirom na njihovo desetogodišnje rotarijansko iskustvo i rezultate koje su imali za sobom, prirodno je bilo da, kao pojedinci, postanu rotarijanci. Sigurno je da bi bili rado viđeni u nekom od četiri, tada postojeća, Rotari kluba u Beogradu, ali njih osmoro je imalo na umu nešto drugo. Želeli su da ostanu zajedno i osnuju novi Rotari klub sa istim imenom kao Rotarakt klub kome su pripadali – Beograd-Centar. Bilo je to nešto sasvim novo u Rotariju i nikome koga smo mogli da konsultujemo u našem okruženju nije bilo poznato da su Rotari klub osnovali članovi Rotarakt kluba. Možda je to proisteklo iz same definicije Rotari organizacije i uslova koji se postavljaju pri prijemu novih članova. Naime, budući rotarijanci moraju da budu ljudi na dobrom glasu i afirmisani u svojoj struci. To su uglavnom vlasnici ili direktori privrednih preduzeća, doktori nauka, univerzitetski nastavnici, afirmisani umetnici, izvršni organi državne uprave i slično. Moglo se postaviti pitanje da li baš svi rotaraktovci koji žele da formiraju Rotari klub ispunjavaju uslove propisane statutom i pravilnikom Rotari Internacionala ili bi neki od njih morali još malo da sačekaju. Tokom maja i juna 2003. godine, kao DGSR3 RTC Beograd-Centar, nekoliko puta sam o ovome razgovarao sa Zoranom Anićem. Na kraju smo se saglasili da, uz konsultaciju sa guvernerom distrikta i uz njegov pristanak, pokrenemo proceduru. Razgovor sa guvernerom, Kostasom Kocisom (Kostas Kotsis), obavljen je 15. jula 2003. godine prilikom njegove prve posete Beogradu. Guverner je, zajedno sa PDG4-om Džonom Ciflakosom (John Tsiflakos), prisustvovao redovnom sastanku RTC Beograd-Centar na kome su iznete aktivnosti i projekti kluba, ali je tada, na kraju sastanka, gostima prezentirana ideja da jedna manja grupa članova želi da pokrene inicijativu za osnivanje novog Rotari kluba. Guverner je bio vrlo zadovoljan postignutim rezultatima, a o osnivanju novog kluba rekao je sledeće:

"Vi ste već, kao članovi Rotarakt kluba, uradili više nego mnogi Rotari klubovi sa dugogodišnjom tradicijom. Sve vaše aktivnosti, a posebno projekat koji ste realizovali sa švajcarskim distriktom 2000, po svom obimu, organizaciji i ostvarenim efektima prevazilazi aktivnosti Rotarakta. Pored toga, ozbiljno ste radili na svom obrazovanju, završili ste studije, zaposlili se i postali mladi lideri. Stoga, ja od srca podržavam vašu ideju da osnujete novi klub i u njemu okupite nove članove koji će Rotari učiniti jačim. To moraju da budu osobe različitih profesija, među kojima će biti onih koji će biti stariji, pa i znatno stariji od vas. Ali ako svi zajedno, na ovaj način, nastavite vaš posao, bićete dobar klub. Idite napred, a na moju podršku uvek možete da računate."

Pozitivan stav guvernera bio je ključni trenutak, tačnije prelomna tačka u realizaciji ove ideje. Stari drugari, rotaraktovci sa desetogodišnjim iskustvom, Zoran, Sandra, Deana, Danijela, Ober, Vile, Nikola i ostali, sada su bili sigurni da su na dobrom putu. Stoga više nisu želeli da žure. Trebalo je napraviti klub sastavljen od prijatelja, tolerantnih ljudi dobre volje, a pri tome voditi računa da članovi, u pogledu svoje profesije, zadovolje kriterijume Rotari Internacionala. Kao prvi korak, posle perioda letnjih odmora, inicijativna grupa se sredinom septembra obratila svojim proverenim prijateljima, Rotari klubu Beograd-Stari Grad, sa predlogom da ovaj klub bude sponzor novom Rotari klubu Beograd-Centar. Na sednici upravnog odbora održanoj 17. septembra 2003. godine predlog je obrazložio predsednik inicijativne grupe mr Zoran Anić, a članovi upravnog odbora su jednoglasno prihvatili sponzorstvo i predložili Zoranu da krene u proceduru. Osnivačka skupština budućeg kluba, na kojoj je imenovan upravni odbor, održana je 1. novembra 2003. godine, a ubrzo potom Extension Surway5 upućen je Rotari Internacionalu. Dalji proces odvijao se na uobičajeni način tako da je 30. juna 2004. godine predsednik Rotari Internacionala, Džonatan Medžiagbe (Jonathan Majiyagbe), u poslednjem danu svog mandata potpisao Charter povelju Rotari kluba Beograd-Centar.


Rotary klub Beograd Centar

Rotary

O Rotarijanstvu

Rotari je svetska organizacija koja okuplja elitne članove zajednice oko ideje podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama, humanizma, plemenitosti i prosperiteta. Članovi Rotarija izabrani su kao vrhunski stručnjaci u svojoj profesiji, a istovremeno su osobe visokih moralnih karakteristika i razvijenog sistema vrednosti.

Šta je cilj Rotarija?

Pravni savet Rotary International-a je 1989. god. proglasio slogan "NESEBIČNO SLUŽITI" za osnovni moto Rotarija pošto on najpotpunije izražava filozofiju nesebičnog volonterskog servisa. Spremnost na službu u svakodnevnom životu podrazumeva:

Negovanje prijateljstva

kao otvaranja mogućnosti da budemo drugima od koristi

Priznavanje visokih etičkih načela

u privatnom i profesionalnom životu, kao i vrednosti svake delatnosti korisne za zajednicu

Pružanje odgovorne i svesne podrške

u privatnoj, poslovnoj i javnoj delatnosti svih rotarijanaca

Negovanje dobre volje

radi sporazumevanja i u službi mira među svim narodima, kroz svetsku zajednicu muškaraca i žena, sjedinjenih u idealu služenja drugima

Aktivnosti

Domaće


Beograd, prijem povodom bratimljenja Rotari kluba Beograd Centar i Rotari kluba Bari Putinjano

Institut za majku i dete - primopredaja uređaja

 

Primopredaja ultrazvučnog aparata

za prenatalnu dijagnostiku fetalnih anomalija

Primopredaja ultrazvučnog aparata

za prenatalnu dijagnostiku fetalnih anomalija

Primopredaja ultrazvučnog aparata

za prenatalnu dijagnostiku fetalnih anomalija

Primopredaja ultrazvučnog aparata

za prenatalnu dijagnostiku fetalnih anomalija

Primopredaja ultrazvučnog aparata

za prenatalnu dijagnostiku fetalnih anomalija

Primopredaja ultrazvučnog aparata

za prenatalnu dijagnostiku fetalnih anomalija

Primopredaja ultrazvučnog aparata

za prenatalnu dijagnostiku fetalnih anomalija

Primopredaja ultrazvučnog aparata

za prenatalnu dijagnostiku fetalnih anomalija

Primopredaja ultrazvučnog aparata

za prenatalnu dijagnostiku fetalnih anomalija

Primopredaja ultrazvučnog aparata

za prenatalnu dijagnostiku fetalnih anomalija

Primopredaja ultrazvučnog aparata

za prenatalnu dijagnostiku fetalnih anomalija

Primopredaja ultrazvučnog aparata

za prenatalnu dijagnostiku fetalnih anomalija

Kontakt

Klub se sastaje svakog četvrtka u 20:00 h u hotelu "Hotel Museum" Čika-Ljubina 3-5, Beograd